Naujienos

-----
News

VAAT pertvarkymas

Data: 2016-03-01

Atsižvelgiant į šiuo metu vykdomą Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos struktūros ir funkcijų pertvarkymą, Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos interneto puslapyje skelbiama informacija neatnaujinta ir laikinai neprieinama.

Kontaktai: 8 706 63422 , el. paštas: vaat@vaat.am.lt

Avarijų prevencijos ir valdymo skyrius -  (85) 2732995; +370 69835906

Daugiau

VAAT vedė seminarą „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal CLP reglamentą“

Data: 2016-02-25

2016 m. vasario 19 d. VAAT, bendradarbiaudama su kitomis rinkos priežiūrą vykdančiomis institucijomis, vedė seminarą „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal CLP reglamentą", skirtą valstybinių institucijų atstovams.  Seminare buvo pateikti pagrindiniai mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo pagal CLP reglamentą reikalavimai, siekiant užtikrinti, kad kontrolę vykdančios institucijos galėtų tinkamai atlikti kontrolę pagal naujausius reglamentavimo pakeitimus ir užtikrintų cheminių medžiagų reikalavimų laikymąsi. 

Daugiau

VAAT pradėjo tikrinti ūkio subjektus dėl labai pavojingų cheminių medžiagų naudojimo

Data: 2016-02-19

 

Nuo 2016 m. vasario 1 d. iki kovo 1 d. bus tikrinami ūkio subjektai, kurie gamina, importuoja ar naudoja labai pavojingas chemines medžiagas. VAAT tikrins ar Lietuvos Respublikoje yra naudojamos labai pavojingos cheminės medžiagos, neatitinkančios joms keliamų reikalavimų. Pagal Europos Sąjungos teisės aktus, visos labai pavojingos cheminės medžiagos turi būti identifikuotos ir joms turi būti suteiktas leidimas, leidžiantis šias medžiagas gaminti, importuoti ar naudoti.

Daugiau

Informacija apie numatomą komisijos posėdį

Data: 2016-02-02

2016 m. vasario 17 d., 1700 val., Valstybinėje aplinkos apsaugos tarnyboje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 4 aukšto posėdžių salėje, vyks priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos posėdis.
Posėdžio metu bus tikrinamos pretendentų į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius žinios raštu atsakant į testo klausimus.

Daugiau

Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių gretos išaugo

Data: 2016-02-02

 Praėjusiais metais, lyginant su 2014 m., neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių (toliau – NAAI) gretos padidėjo 88 inspektoriais (2014 m. buvo 581 inspektorius, 2015 m. – 669 inspektoriai). 2015 m. NAAI skaičius augo Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio ir Vilniaus regionuose.Įvertinti NAAI savarankiškai išaiškinti pažeidimai, dalyvavimas išaiškinant pažeidimus ir surašyti administraciniai teisės pažeidimų (toliau – ATP) protokolai. 

Daugiau
Puslapis 1 iš 20> >>