2017-05-05

VAAT gauti aplinkosauginiai pranešimai 2017 m. balandžio mėnesį

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba 2017 m. balandžio mėnesį gavo 1 429 pranešimus. Vilniaus gyventojai į Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Pranešimų priėmimo ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo skyrių kreipėsi 417 kartų, Kauno – 256, Klaipėdos – 194.

Didžiąją dalį gautų pranešimų sudaro pranešimai apie įvykius dėl sužeistų, automobilio užmuštų ar sužalotų laukinių gyvūnų, taip pat dėl laukinių gyvūnų, esančių nebūdingoje jiems aplinkoje, atklydusių į gyvenamąsias vietoves.


Skaityti toliau >
2017-04-21

Sofijoje vyko Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo seminaras

Balandžio 5–7 dienomis Sofijoje (Bulgarija) vyko antrasis Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo organizuotas seminaras ekspertams. Minėtas seminaras rengiamas vadovaujantis Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo mokymo programa.

Seminare dalyvavo Europos Sąjungos ekspertai (tarp jų ir Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos pareigūnas) iš 24 bendrijos šalių, jau baigę ES ekspertų parengimo mokymus ir turintys didelę patirtį savo darbo srityse. Tai - gelbėtojai, medikai, ugniagesiai, aplinkosaugininkai, pasieniečiai, policininkai, inžinieriai, logistikos ir kitų sričių specialistai.

Skaityti toliau >
2017-04-14

Papildomi reikalavimai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymui

Primename, kad 2017-02-15 įsigaliojus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams (toliau - Įsakymas), gaminių (elektros ir elektroninės įrangos, baterijų, akumuliatorių, padangų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių, vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro, degalų, tepalų filtrų, alyvos, transporto priemonių) ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai gali būti išrašomi tik tokiam Lietuvoje surinktam ir Europos ekonominėje erdvėje sutvarkytam

Skaityti toliau >